NOSTRAD


Skladová evidencia

Jednoduchý spôsob predaja, príjmu a prevodu tovaru a služieb. Dokonalý prehľad o skladových operáciach zabezpečuje najmodernejší reportovací systém "Crystal reports".

Fakturácia

Rýchle vystavenie klasických aj sumárnych faktúr podľa dodacích listov. Možnosť fakturovať na jednotlivé prevádky zákazníka.


Zľavy

Možnosť udelenia zľavy počas predaja. Zľavu môžete udeliť na celý účet, ale aj na jednotlivé položky účtu percentom zľavy ale aj cieľovou cenou.

Cenníky

Najefektívnejší spôsob tvorby cenníkov. Možnosť priradiť cenník zákazníkovi, zákazníckej skupine ale aj na celú prevádzku.


Dotyková obrazovka

Výborný nástroj na rýchly predaj tovaru a služieb. Vhodný najmä pre bary a reštaurácie. Umožní obsluhujúcemu personálu venovať viac času zákazníkom

Zákazníci

Predaj konkrétnemu zákazníkovi umožní sledovať jeho históriu. Každému zákazníkovi môžete priradiť špecifický cenník, predať permanentku na meno alebo udeliť kredit.


Skupiny zákazníkov

Priradenie zákazníckej skupiny konkrétnym zákazníkom vo veľa prípadoch zjednoduší fakturáciu. Každej zákazníckej skupine môžete priradiť špecifický cenník.

Zákaznícke karty

Rýchle založenie účtu zosnímaním zákazníckej karty. Podporujeme magnetické karty ale aj karty s čiarovým kódom. Program umožňuje tlačiť aj vlastné zákaznícke karty.


Čiarové kódy

Program umožňuje predaj snímaním čiarových kódov, zakladanie účtov pomocou zákazníckych kariet prípadne tlač vlastných tovarových čiarových kódov.

Kredit

Kredit je efektívny nástroj pre obmedzenie práce s hotovosťou. Do značnej miery znemožní personálu neželanej manipulácii s peniazmi.


Permanentky

Program umožňuje predaj vstupových, hodnotových a časových permanentiek za zvýhodnenú cenu. Veľmi požadovaná služba najmä v oblasti fitness.

Rezervácie

Vhodné najmä pre oblasť fitness, ale náš rezervačný systém si určite nájde miesto aj v iných oblastiach.


Hriešnici

Zákazníci často nedodržia svoju rezerváciu. Sledovanie a postihovanie hriešnikov dovedie Vašu prevádzku do vyšších ziskov.

Riadenie osvetlenia

Riadenie osvetlenia športových kurtov, prípadne celých miestností podľa rezervácii.


Nostrad je s Vami už od roku 2006

Systém nostrad sme opäť posunuli o úroveň vyššie. Komunikácia s databázou je opäť rýchlejšia, takže dávame zbohom akémukoľvek čakaniu. Systém nostrad sme opäť posunuli o úroveň vyššie. Komunikácia s databázou je opäť rýchlejšia, takže dávame zbohom akémukoľvek čakaniu

Spokojní klienti

Systém nostrad sme opäť posunuli o úroveň vyššie. Komunikácia s databázou je opäť rýchlejšia, takže dávame zbohom akémukoľvek čakaniu

Adresa

Ing. Stredánsky Ivan - Nostrad

Špačinská 62

917 01 Trnava


Telefón

Pondelok - Piatok

Od 08:00 - Do 15:00

0908 968 067


E-Mail


Nostrad@Nostrad.skNostrad verzie

start

standard

profi

maximum

.... .... Skladová evidencia .... ....
.... .... Fakturácia .... ....
.... .... Rezervácie .... ....
.... .... Rezervácie cez internet .... ....

500 €

600 €

1.100 €

1.500 €Cena v sebe zahŕňa licenciu na jeden rok. Po uplynutí každých 12 mesiacov treba licenciu obnoviť za poplatok 100 €.

Cena za obnovu licencie sa aktualizuje každým začiatokom roku podľa ročnej miery inflácie vyhlásenej Národnou bankou Slovenska.


KúpiťKúpiťKúpiťKúpiť

Stiahnite si demonštračnú verziu pre Váš operačný systém :


Stiahni si Update:

Stiahni si Manuál:Ako kúpiť program "Nostrad" ?

1. V sekcii "Download" stiahnite demonštračnú verziu programu "Nostrad"

2. Nainštalujte demonštračnú verziu programu "Nostrad"

3. Zavolajte na linku : 0908 968 067

4. Na základe telefonátu Vám bude mailom doručená faktúra za program "Nostrad"

5. Po zaplatení faktúry Vám bude mailom doručený aktivačný kód

6. Po štarte demonštračnej verzie programu "Nostrad" zadajte aktivačný kód

7. Demonštračná verzia programu "Nostrad" sa zmení na komerčnú

Návrat


Pre koho je nostrad určený?


PREDAJNE

Prepracovaný systém skladových kariet, s možnosťou obsluhovania viacerých zariadení.

REŠTAURÁCIE

VVyužitie funkcie "dotyková obrazovka" pre jednoduchšiu manipuláciu.

HOTELY

Rezervačný systém, ktorý pozná všetky naše požiadavky.

FITNESS

Kompletná evidencia od dochádzky až po rezerváciu športových priestorov.

Kontaktujte nás

Pondelok - Piatok
Od 8:00 - Do 15:00
0908 968 067
Nostrad@Nostrad.sk
Ing Stredánsky Ivan - Nostrad
Špačinská 62
917 01 Trnava