NOSTRAD

Obrázky programu "Nostrad" pre bar :

Plocha "Stoly"

Na obrázku uvidíte rozmiestnenie stolov v bare a ovládacie prvky dôležité pre prácu (otvorenie stola, platba, premiestnenie účtu, rezervácie, zľavy...). Obrázok zväčšíte kliknutím na ikonu.

Plocha "Účty"

Na obrázku uvidíte plochu tovarových skupín, plochu tovarov a ovládacie prvky dôležité pre prácu (prehľad účtu, množstvo...). Obrázok zväčšíte kliknutím na ikonu.


Funkcie programu "Nostrad" pre bar :

Program bar

Program "Nostrad" je ideálna voľba pre Váš bar, reštauráciu, kaviareň alebo čajovňu. Jednoduché ovládanie programu je veľkou výhodou a maximálnou mierou prispeje k urýchleniu práce vo Vašom bare.

Dotykový monitor

Dotykový monitor je najlepší prostriedok pre jednoduchosť ovládania programu. Zlepšuje rýchlosť osluhy a prispieva k maximálnej prehľadnosti programu. Program bar je plne optimalizovaný pre prácu s dotykovým monitorom.

Zľavy

Umožňuje udeľovanie zliav na vybrané položky ale aj celé účty. Program bar je dobrý nástroj pre prilákanie väčšieho počtu zákazníkov do Vašeho baru.

Cenníky

Môžete vytvoriť neobmedzené množstvo cenníkov a priradiť ich konrétnym zákazníkom alebo zákazníckym skupinám. Program bar je vhodný nástroj pre zlepšenie marketingu vo Vašom bare.

Zákazníci

Program bar umožňuje evidovať neobmedzená množstvo zákazníkov. Každému zákazníkovi môžete vydať zákaznícku kartu a priradiť špecialny cenník so zvýhodnenými cenami.

Zákaznícke skupiny

Zákaznícka skupina zoskupuje vybraných zákazníkov do zvolených skupín. Následne môžete priradiť zákazníckej skupine špecialny cenník so zvýhodnenými cenami.

Zákaznícke karty

Po zosnímaní karty program automaticky otvorí účet konkrétnemu zákazníkovi. Ak má zákazník priradený špecialny cenník, tovar mu bude účtovaný so zvýhodnenými cenami.

Kredit

Zákazník si môže vo Vašom bare otvoriť kredit. Platba účtov potom môže prebiehať odrátaním príslušnej čiastky z kreditu.

Rezervácie

Prehľadná rezervácia stolov je veľkou výhodou programu bar. Program umožňuje rezervovať aj iné ojekty (salóniky, sály, konferenčné miestnosti).

Fakturácia

Účty vybraných zákazníkov môžete realizovať fatúrami za ľubovoľné obdobia. Program bar umožňuje vystavovať faktúry sumárne aj jednoduché.

Objednávky

Program umožňuje tlačiť prehľadné objednávky na viac tlačiarní podľa druhu tovaru (jedlá priamo do kuchyne, miešané nápoje na bar ...).

Kalkulácie jedál a nápojov

K jedlám alebo miešaným nápojom môžete priradiť svoje kalkulácie. Program zabezpečí, že zo skladových kariet sa budú odrátavať príslušné množstvá surovín.


Viac o programe :

Viac informácii o programe "Nostrad" nájdete na stránke www.nostrad.sk.Kontaktujte nás

Pondelok - Piatok

Od 8:00 - Do 15:00

0908 968 067

Nostrad@Nostrad.sk

Ing Stredánsky Ivan - Nostrad

Špačinská 62

917 01 Trnava